Analoga TV-n är felanmäld

Vi har felanmält till vår leverantör att den analoga tv-n fortfarande inte fungerar.
Vi vill också be de som ringer till våra privata telefonnummer att istället skicka frågor till vår gemensamma styrelsemejl.

Eftersom som vi alla i styrelsen har arbeten att sköta, så är det svårt för oss att omedelbart kunna besvara era frågor och ber er att ha tålamod tills någon besvarar via vår gemensamma mejl.