Renovering

Kök och badrumsrenoveringar

Renovering av kök och badrum måste meddelas till styrelsen ifall att vatten och avlopps ska flyttas för att säkerställa att det går rätt till, blanketter för underskrift för hantverkare ska fyllas i och lämnas efter färdig renovering.

Alla auktoriserade VVS-företag finns sökbara på
www.sakervatten.se

Byte av golvbrunn ska ske ifall du har en gammal variant. Föreningen kommer att stå för kostnaden av bytet. Vid flytt av golvbrunn så står lägenhetsinnehavaren för den kostnad som tillkommer.

Vid förändring av ventilation så rekommenderar vi
www.friskaflaktar.se

Viktigt att tänka på vid byte av köksfläkt är att vi har centralutsug och fläkt får inte anslutas. Alltså ska det endast vara ett spjäll som förändrar draget.

Mer information får du från fastighetsskötaren eller styrelsen.

Blankett

Vid större renoveringar så använd denna blankett för att informera styrelsen om dina planer.

Information
Bostadsrättslagen anger att bostadsrättshavaren inte, utan styrelsens tillstånd, i lägenheten får utföra åtgärd
som innefattar:
1. Ingrepp i en bärande konstruktion,
2. Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. Annan väsentlig förändring av lägenheten.