Kontaktuppgifter

FÖRENINGEN

hoken3@telia.com
lokalen-hoken3@telia.com
ekonomi-hoken3@telia.com

FASTIGHETSSKÖTARE

Emil Lindström
070-918 09 05

JOUR

Skadedjursbekämpning
Nomor
0771-12 23 00

P-Service
0771-77 11 00