Köpa, sälja & Mäkla

ÖVERLÅTELSEAVGIFT VID FÖRSÄLJNING AV BOSTADSRÄTTEN
Betalas av säljaren med 2,5% av prisbasbeloppet år 2022:
1 207 kr.
Pantsättningsavgift
1% av prisbasbeloppet år 2022: 483 kr
Prisbasbeloppet
för år 2022 är 48 300 kr.