Information

EXPEDITIONSTIDER

Öppet andra tisdagen i månaden utom juli och augusti. Tid: kl. 18.30 – 19.30

Ärenden kan även läggs i brevinkastet på kansliet alt. mailas till styrelsen@hoken3.se
Kansliet ligger i hus 25. Ingången är mot parkeringen.

Frågor om hyresbetalningar/autogiro mailas till ekonomi-hoken3@telia.com

FASTIGHETSSKÖTSEL

Skötsel av fastigheten utförs JRF fastighetsförvaltning

FASTIGHETSNÄRA KÄLLSORTERING

En service till oss boende och bra för miljön.

På området finns en miljöstation för fastighetsnära källsortering.

MATAVFALL & SOPOR

Matavfall och hushållssopor skall nu slängas i Molokerna. Molokerna finns på 2 st. platser. 

En vid infarten till området, den andra utanför miljöstationen.

Vid soprummet mellan 25an och 37an