Information

EXPEDITIONSTIDER

Öppet andra tisdagen i månaden utom juli och augusti. Tid: kl. 18.30 – 19.30

Ärenden kan även läggs i brevinkastet på kansliet alt. mailas till hoken3@telia.com
Kansliet ligger i hus 25. Ingången är mot parkeringen.

Frågor om hyresbetalningar/autogiro mailas till ekonomi-hoken3@telia.com

FASTIGHETSSKÖTSEL

Skötsel av fastigheten utföres mellan 07:00-16:00 vardagar av Emil Lindström 070-918 09 05.
Övrig tid i akuta fall maila hoken3@telia.com

FASTIGHETSNÄRA KÄLLSORTERING

En service till oss boende och bra för miljön.

På området finns en miljöstation för fastighetsnära källsortering.

Vid soprummet mellan 25an och 37an

MATAVFALL & SOPOR

Matavfall och hushållssopor skall nu slängas i Molokerna. Molokerna finns på 2 st. platser. 

En vid infarten till området, den andra utanför miljöstationen.