Information

EXPEDITIONSTIDER

Öppet andra tisdagen i månaden utom juli och augusti. Tid: kl. 18.30 – 19.30

Ärenden kan även läggs i brevinkastet på kansliet alt. mailas till styrelsen@hoken3.se
Kansliet ligger i hus 25. Ingången är mot parkeringen.

Frågor om hyresbetalningar/autogiro mailas till ekonomi-hoken3@telia.com

FASTIGHETSSKÖTSEL

Skötsel av fastigheten utförs JRF fastighetsförvaltning

FASTIGHETSNÄRA KÄLLSORTERING

En service till oss boende och bra för miljön.

På området finns en miljöstation för fastighetsnära källsortering.

Vid soprummet mellan 25an och 37an

MATAVFALL & SOPOR

Matavfall och hushållssopor skall nu slängas i Molokerna. Molokerna finns på 2 st. platser. 

En vid infarten till området, den andra utanför miljöstationen.