Styrelse

Styrelse

Ordförande: Gudrun Lönning
Vice Ordförande / Ledamot: Britt-Marie Åhman
Ledamot: Elvis Carlsson
Ledamot: Lisa Fogelström

Suppleant: Björn Lönning
Suppleant: John Ärnström


Valberedning

Anette Flodmark Blom
Karin Hedén
Anna-Lena Konradsson