Underhållsplan

Underhållsplanen är ett levande dokument som löper över lång tid, och omprioriteringar sker vid behov.
Nedan är endast ett kortare utdrag och utförs även bara vid behov.

Planerat underhåll för fastigheten 2023
Slutförande av dörrbyte för låghus – pågående
Byte av UC till fjärrvärme
Måleriarbete samt byte av rötat trä på uteplatser samt förrådsbyggnader vid låghus
Måleriarbete vid fotbollsmål, träräcke vid parkering, etcetera
Byte av sand i sandlåda lekplats
Besiktning av taklåghus
Byte av torktumlare, tvättmaskin och torkskåp i tvättstuga
Besiktning av lekplats
Injustering av värmesystem

Planerat underhåll för fastigheten 2024
Dammbindning av betonggolv i soprum, cykelrum, etcetera
Målning av väggar och tak i gemensamma ytor
Byte av torktumlare, tvättmaskin och torkskåp i tvättstuga

Planerat underhåll för fastigheten 2025
Beskäring av träd
Markarbete av betong och stenplattor
Slamsugning av brunnar
Byte av torktumlare, tvättmaskin och torkskåp i tvättstuga

Planerat underhåll för fastigheten 2026
Byte av FX fläktar fler familj hus
Byte frånluftfläktar låghus
Byte av torktumlare, tvättmaskin och torkskåp i tvättstuga