Underhållsplan

Underhållsplan för BRF Höken 3 i Norrtälje

Löpande underhåll i föreningen pågår hela tiden, dock större underhålls utförs efter en tidsplan som vi tagit fram med ett företag som heter Sustend och arbetar med detta i ett system som heter Planima.

Detta är något vi i styrelsen arbetar med löpande och lägger in dessa nu för att det ska bli övergripligt för medlemmar i föreningen. Vi har en plan 50 år fram i tiden, men dessa arbeten kommer behöva planeras om eftersom beroende på hur skicket på de olika underhållen ser ut. Styrelsen går en underhållssyn varje år för att se hur underhållsbehovet ser ut.

Märker ni något som ni vill uppmärksamma styrelsen på är ni mer än välkomna på att kontakta oss per mail till styrelsen@hoken3.se

2023:

Utförda:

Uteplatser och förrådsutrymmen tvättade, målade och tagit bort rötet trä. Detta kommer ske igen under 2032.
Elbils platser 10 st utmed Knutbyvägen.

Undercentralen – installation av fjärrvärmecentral tillsammans med Norrtälje Energi som ett pilot projekt där de tar över ansvaret och underhållet av föreningens undercentral.

Bommar – byta ut 3 st bommar i föreningen då dessa vi har är tunga och även är trasiga i låsen. Kan flyttas fram till 2024 beroende på när bommarna finns på plats.

Cykelrum och cykelrensning.

Planerade:

Injustering av värmesystem.

Takfläktar till ventilationen i lägenheterna byts ut löpande, påbörjat med hus 39. Vi kommer börja med punkthusen och går vidare till låghusen.

2024:

Planerade:

Byte från analoga tv nätet till fiber tv.

Lekplats besiktning sker varje år, åtgärder från 2023 års besiktning ska genomföras inför denna besiktning.

Takrenovering av hus 15-23 och 43-53 då punkthus och låghus 29-35 tidigare renoverats under tidigare år.

Stamspolning av samtliga lägenheter och stammen i föreningen.

Trädgårdsplan och plan för området med innegårdar och nya sociala ytor i föreningen tillsammans med Blomsterdesign. Detta påbörjas vintern 2023 och kommer röstas vilken typ av design vi önskar på BRF Höken 3.