Felanmälan

Fastighetsskötaren kan nås måndagar – fredagar kl. 07.00 – 16.00.
Fastighetsskötaren underhåller föreningens mark och byggnader på uppdrag av styrelsen.
Fastighetsskötarens uppdrag är prioriterade på följande sätt

1. Värme, ventilation och varmvatten
2. Akut fastighetsskötsel
3. Plogning och sandning
4. Gräsklippning och skötsel av föreningens grönområden
5. Underhåll av föreningens fastigheter, maskiner och inventarier
6. Stöd till medlemmarnas underhåll och reparationer (särskild debitering)

Felanmälan