Nytt datum för grovsopor, 16-17 Oktober

Tillåtet.
Papper, trä, plast, metaller, textilier, möbler och icke brännbart, t ex mineralull, tegel, sten och betong.

Ej tillåtet.

Asbest – från exempelvis byggskivor, takskivor, rörisolering. Elektriskt eller elektroniskt avfall – allting med sladd, batterier eller solcell. Produkter med freon – t ex kylskåp och frysboxar. Ljuskällor – lysrör, lågenergilampor, glödlampor eller andra ljuskällor. Hushållsavfall – avser t ex köksavfall. Däck Farligt avfall – målarfärg, kemikalier, lösningsmedel, spillolja, impregnerat material t.ex. tryckimpregnerat trä, byggavfall från renovering.