Uppstart Sappa

Se bifogat brev från Sappa angående uppstart av nya TV-tjänsten.
Avtalet med Telia för det analoga upphör den 21 Januari 2024.