Påminnelse: cykelrensning pågår!

En påminnelse kommer här om att se över din cykel i och med pågående cykelrensning! Enligt tidigare informationsutskick är cykelrensning nu påbörjad och kommer pågå under v. 44-45.

  • vill du spara din cykel? Avlägsna röd tagg.
  • Cyklar vars taggar inte avlägsnat kommer fraktas bort.

    Vi har än så länge noterat många fina cyklar i nyskick där den röda taggen fortfarande är kvar, och i motsatt riktning är det många cyklar som är mer eller mindre obrukbara där taggen rivits bort. Självklart får man behålla en förbrukad cykel, men observera att cyklar som inte är i bruk och i väldigt dåligt skick INTE ska förvaras i våra cykelrum och cykelställ, utan får förvaras i eget förråd eller på annan privat yta.

    Vi värnar om varandra och är tillsammans ansvariga för vår boendemiljö och att hålla ordning och reda i vårt närområde.

    Styrelsen