Parkering 1 – 10

Parkeringsplats nummer 1 – 10 kommer att omvandlas till elbilsplatser.
Tänkt pris är 400kr per månad, och 10 % påslag på vårt rörliga elpris.
(Detta kan komma att höjas.)

Då alla dessa platser är upptagna idag, så behöver vi gemensamt komma på en bra lösning för att flytta runt bilarna.

Se nedan för mer information angående installation, det sker redan nästa vecka med start den 26 september.
Om du inte har möjlighet att flytta på bilen så ska det enligt Chargebuddy inte vara något bekymmer.