Måleri & Rengöring

Målarna behöver komma fram med 1 meter runt staketet, om inte detta är gjort kommer föreningen att debitera dig för kostnaden att utföra detta. I nuläget drar detta ut på tiden för arbetet och är inte något som ingår i vårt avtal.

Det gäller även runt förråden om du har placerat något där.

Om det finns hinder

Om det, när det är din tur, finns hinder för att utföra arbetet, kommer föreningen att se till att det blir gjort och debitera dig för kostnaden med 500 kr / tim och minst en timme.

Rengöring av uteplatser

I samband med renovering av uteplatser som pågår nu behöver ni täcka över utemöbler och annat ni förvarar på uteplatserna. Detta för att rengöring och tvätt ska kunna ske korrekt med högtryckstvätt innan målning påbörjas.

Observera att detta även gäller er som har balkonger i höghusen; balkongerna kommer att göras rent utvändigt med högtryckstvätt även om inget målningsarbete kommer ske.

Även efter att er egen uteplats blivit rengjord ber vi er säkerställa att arbetet hos t ex grannen ovanför blivit slutfört då det annars kan skvätta över på er uteplats.

Med andra ord, är ni rädda om era saker var noga med att täcka över eller flytta undan dem i tid!
Ett informationsbrev kommer att gå ut när din etapp påbörjas! I nuläget pågår arbete på etapp 2 och påbörjar tvättning på etapp 3.

Etapp 1: 15–23 – besiktning kommer påbörjas under juli månad
Etapp 2: 25–35 – pågående
Etapp 3: 45–53 – informationslappar är utdelade i era brevlådor
Etapp 4: 37–43 – påbörjas under slutet av sommaren.

Mer information kommer!