Sandsopning

Kommer att ske någon dag under nästa vecka (24-28/4)
Sopa gärna ut grus från din parkeringsplats och din entré innan dess!
Så småningom kommer JR att återställa de plogskador som uppstått
Rapportera gärna sådant som inte är uppenbart, t ex om din rabatt blivit skadad, kantsten som ruckats, eller dylikt.
Maila till info@jrf.se