Trampolinens skydd är nu på plats!

Skyddet kommer även att stå kvar vid sidan av lekplatsen under sommaren som även kan användas som sittplats och bjuda in för lek för barn och vuxna.
Även denna är beställd via produktionen på Norrtälje Anstalten.

Bänkar vid grillen
Äntligen har bänkar kommit på plats vid grillen. Det visade sig enklare och billigare att köpa nya bänkar.
Bänkarna är beställda via produktionen på Norrtälje Anstalten.

Vill du kika mer på vad de på Kriminalvården producerar kika mer på: Kriminalvården Produktion | KrimProd