Aktuellt


lCYKLAR

Cykelrensningen är klar (2019-04-03)

Omärkta cyklar har ställts i ett garage på området

och kommer att förvaras där i 6 månader.

Ni kan nu ta bort märklapparna på era cyklar

Om någon trots allt missat att

märka upp sin cykel och nu saknar den

kontakta styrelsen, hoken3@telia.com